ВУЗ ШАГ

. Навчально-виховне об'єднання №113 ДМР

 

Профспілковий комітет

                                                                                            

 

Голова профспілкового                        Заступник голови профспілкового

 комітету                                                       комітету

                   

 

                                                                                                

 

Голова контрольно –ревізійної             Голова комісії з культурно – масової

комісії                                                        роботи  та спортивно – оздоровчої

                                                                      роботи

 

                                                   

 

 Голова комісії із соціально -                           Голова комісії з соціального

 економічного захисту працівників             страхування тимчасової

                                                                             втрати працездатності

 

 

                                                                                                   

 

 

Голова комісії з охорони праці              Голова комісії з організаційної

                                  роботи