ВУЗ ШАГ

. Навчально-виховне об'єднання №113 ДМР

 

Вакансії

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) 

Станом на 01.01.2019 року заклад освіти має наступні вакансії: 

 

  • Вчитель математики – 0,75 ставки; 

Кваліфікаційні вимоги:  

освіта – повна вища педагогічна, наявність медичного допуску до роботи, сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду, довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, про проходження санітарно-гігієнічного мінімуму, повинен знати: теоретичний матеріал зі спеціальностей «Педагогіка і психологія», методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, занять, праці дітей, відповідні програмно-методичні матеріали і документи.    

  • Вихователь дошкільного навчального закладу – 1 ставка; 

Кваліфікаційні вимоги:  

освіта – повна вища педагогічна, наявність медичного допуску до роботи, сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду, довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, про проходження санітарно-гігієнічного мінімуму, повинен знати: теоретичний матеріал зі спеціальностей «Педагогіка і психологія (дошкільна)», «Виховання в дошкільному навчальному закладі»; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, правила охорони життя і зміцнення здоров’я дітей; зміст виховання та навчання дошкільників; методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, занять, праці дітей, відповідні програмно-методичні матеріали і документи.    

  • Вихователь – методист дошкільного навчального закладу – 0,5 ставка; 

Кваліфікаційні вимоги:  

освіта – повна вища педагогічна, стаж роботи – не менше 5-ти років за напрямком дошкільна педагогіка, наявність медичного допуску до роботи, сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду, довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, про проходження санітарно-гігієнічного мінімуму, повинен знати: теоретичний матеріал зі спеціальностей «Педагогіка і психологія (дошкільна)», «Виховання в дошкільному навчальному закладі»; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, правила охорони життя і зміцнення здоров’я дітей; зміст виховання та навчання дошкільників; методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, занять, праці дітей, відповідні програмно-методичні матеріали і документи.   

  • Практичний психолог – 0,5 ставки; 

Кваліфікаційні вимоги:  

освіта – повна вища спеціальна, стаж роботи – не менше 3-ох років за напрямком практична психологія, наявність медичного допуску до роботи, сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду, довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, про проходження санітарно-гігієнічного мінімуму. 

Практичний психолог повинен володіти: 

питаннями дошкільної та шкільної  педагогіки, дитячої психології; 

питаннями вікової фізіології та гігієни; 

елементарними методами діагностики фізичного, інтелектуального, особистісного розвитку дітей; 

Етичним кодексом психолога. 

  • Сестра медична старша дошкільного навчального закладу – 1 ставка; 

Кваліфікаційні вимоги:  

освіта – неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа», стаж роботи – не менше 3-ох років, наявність медичного допуску до роботи, сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду, довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, про проходження санітарно-гігієнічного мінімуму, повинна знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів освіти, нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини, особливості спостереження і догляду за хворими, фармакологічну дію найбільш поширених медичних препаратів, їх сумісність, дозування, методику введення, методи асептики та антисептики, організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів, правила оформлення медичної документації, правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням.