. Навчально-виховне об'єднання №113 ДМР

 

Звіт директора перед батьківською громадськістю

Звіт директора про організацію

 

діяльності  КЗО НВО  за 2017 -2018  навчальний  рік

 

Організація діяльності навчального закладу у 2017-2018 навчальному році здійснювалася відповідно до вимог законів України:

- «Про освіту»;

- «Про загальну середню освіту»;

- «Про дошкільну освіту»;

- «Про охорону дитинства»;

- «Про позашкільну освіту»;

-  «Про охорону праці»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

- Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1204 від 16.11.2011);

- Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306);

- Орієнтовної інструкції з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу;
- Указу Президента від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;
- Указу Президента від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

- Постанов Кабінету Міністрів України:

 

від 07.12.2016

№ 921

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

від 06.08.2014

385

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

від 21.08.2013 

607

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

від 20.04.2011 

462

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти

від 27.08.2010 

778

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад

від 27.08.2010 

777

Про затвердження Положення про освітній округ

від 01.06.2010

521

Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

від 05.10.2009

1121

Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

від 12.04.2000

646

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

від 05.04.1994 

№2 28

Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          наказів Міністерства освіти і науки України  

від  26.04.2011

398

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) навчального закладу

від  25.11.2011

1365

Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками  навчальних закладів.

від  31.10.2011

1243

Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

від 27.10.2014

1234

Про затвердження плану заходів щодо посилення національно - патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

від 06.01.2015

2

Щодо заходів безпеки у навчальних закладах

від 06.01.2015

5

Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів

від 03.02.2015

89

Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів

від 17.03.2015 

306

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

від 08.07.2016 № 813

Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення 

від 30.07.2015

826

Про внесення змін до навчальної програми "Захист Вітчизни" для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

від 24.03.2016 № 234

Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

від 20.05.2015 №  1/9-249

Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

від 06.06.2016 № 624

Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

від 22.06.2016 № 704

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів 

від 15.08.2016

974

Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

від 07.09.2016

1082

Про забезпечення роботи інформаційно-телекомунікаційної системи «ДІСО» 

від 22.09.2016

1136

Про нову редакцію навчальних програм для 9 та 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

від 27.09.2016 1158

Про затвердження зведених таблиць з питань загальної середньої освіти 

від  05.10.2016 №  1196

Про розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної середньої освіти 

від 20.10.2016

1272

Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році

від 10.11.2016

№ 1344

Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально- виховного) процесу

від 30.12.2016

№ 1696

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 р. № 1272

від 02.03.2017

№ 334

Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти

від 13.03.2017

№ 369

Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 - Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 828-р);

- Зміни до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.13р. №202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013р.за № 440/22972

 

У на кінець 2017-2018 навчального року контингент учнів  закладу становив 284 учнів та 124 вихованці. У порівнянні з минулим роком відбулося збільшення на 15 учнів та 7 дошкільників.  На наступний навчальний рік до 1 класу здійснено набір – 33 учні (станом на 31.05.2018 року).

У дошкільному навчальному закладі продовжують функціонувати 6 груп: 2 – для дітей раннього віку (від 2-х років), 4 для дітей віком від 3-х до 6-ти років та група шести річок.

Для учнів 1-го класу особлива увага  приділяється щодо організації гарячого харчування, облаштуванню кімнат для відпочинку (сну), облаштуванню приміщень для організації рухливих ігор, обладнанню відокремлених туалетів (убиралень), обладнанню відокремлених  гардеробів при ДНЗ НВО.

Слід відмітити багаторічну системну роботу з майбутніми першокласниками  закладу, яка розпочинається з березня. На сайті діє дистанційний консультаційний пункт для батьків, який постійно оновлюється.

Колектив ДНЗ гнучко реагує на запити суспільства та створює відповідне середовище для можливості збагачення дітей необхідною інформацією, реалізації природного потенціалу, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності.

 

Результативність діяльності закладу  у 2017-2018  навчальному році

На сьогодні у закладі впроваджуються наступні проекти:

ü Проблема, над якою працює заклад: «Інноваційні засоби соціалізації особистості в умовах інтегрування оновленого змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в Школі-родині»

В розрізі дослідно-експериментальної роботи обласного рівня за

ü  «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес»;

ü  «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM- освіти».

У 2017-2018 навчальному році включено навчальний заклад до нового експериментального проекту «Сприяння освіті» (Всеукраїнський), який є співзвучним із проектом темою: «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM- освіти».

У поточному навчальному році з 284 учнів, які навчалися в закладі, добрий та високий результати навчання показало 126 учнів (47 % якості),  це на 1 % краще, ніж минулого року . Маємо наступні результати за 12 бальною системою оцінювання:

Низький рівень (1-3 бали) продемонстрували – 2 % учнів. 

Середній рівень  (4- 6 б.) виявили 51,2 % учнів.

Достатній рівень (7-9 балів) показали 39,8 %.

Високий рівень (10-12 балів) 7 %.

Загальний рівень показника якості освіти по навчальному закладу становить – 46,8%, це на 6% нижче ніж у минулому році

За  підсумками 2017-2018 н.р.  надано пропозицій щодо нагородження 19 учнів Похвальними листами.

Випускники 4-х класів показали наступні результати ДПА, які представлені у таблицях:

Математика

Клас

К-ть учнів

К-ть учнів, що писали роботу

Рівні

високий

достатній

середній

низький

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

4-а

21

21

6

33

6

33

3

17

3

17

4-б

23

22

11

42

7

27

8

31

0

0

Українська мова

Клас

К-ть учнів

К-ть учнів, що писали роботу

Рівні

високий

достатній

середній

низький

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

4-а

21

18

4

22

10

56

4

22

0

0

4-б

23

22

14

54

8

31

3

11

1

4


Випускники 9-го класу протягом 3 років обирали навчання у закладах системи профтехосвіти, технічних ліцеях, коледжах, технікумах. З 15 учнів на достатньому рівні навчальний рік закінчило 9 учнів, одна випускниця отримала свідоцтва з відзнакою. ДПА у минулому навчальному році витримало всі 15 випускників закладу.

 

 

Моніторинг якості освіти по навчальному закладу за останні три навчальні роки наведено у діаграмах.

Інформація про результати проведення  щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнів у 2016-2017 навчальному році представлена в таблиці

 

№ з/п 

К-ть осіб, які навчаються у 4-11 кл.

К-ть осіб, які допущені до тестування (основна медична група)

К-ть осіб, які отримали результати за рівнем фізичної підготовленості

Високий (10-12)

Достатній (7-9)

Середній (4-6)

Низький (1-3)

1

160

62

35

27

0

0

 

У вересні 2017 року, у січні та травні 2018 року, за традицією, проводилося діагностування вихованців ДНЗ за освітніми лініями розвитку. За результатами діагностики наприкінці навчального року зроблено  такі висновки:

-   групи раннього віку були на достатньому рівні і на ньому залишились. Протягом року відвідування груп дітьми було на низькому рівні,  заняття не завжди проводилися в звя’зку з малою кількістю дітей, тому знання за результатами травневої діагностики рівня сформованості компетентності  дітей   залишилися на достатньому рівні.

-    ІІ молодша група – була на достатньому рівні, наприкінці навчального року рівень знань більшості дітей покращився до високого рівня.

-       середня група – був середній рівень розвитку, зараз достатній.

-      старша група - був достатній рівень, наприкінці навчального року рівень знань 5 вихованців піднявся на високий. Згідно з показниками діагностики діти  старшої групи готові до навчання у школі.

 

 Особлива роль в суспільстві належала, належить і буде належати обдарованій особистості, що здатна на творення інновацій. Робота з обдарованими учнями і вихованцями вимагає від педагогічних працівників постійного вдосконалення та пошуку ефективних форм та шляхів їх вирішення.   

Важливою формою роботи з обдарованими учнями є Всеукраїнські учнівські олімпіади, які дозволяють виявити учнів з високим рівнем навчальних досягнень.

Цілеспрямована робота  з обдарованими дітьми і молоддю у 2017-2018 навчальному році дала наступні результати:   учні закладу взяли участь у предметних олімпіадах. У них взяло участь 25 учнів. Олімпіади проводилися на належному організаційному рівні, згідно з графіком. Усі олімпіадні завдання було затверджено на засіданнях відповідних методичних об’єднань.

Результати проведення олімпіад засвідчили ефективну роботу з обдарованими учнями у навчальному закладі, а саме успішність таких форм роботи як індивідуальна робота під час проведення годин гурткової роботи на виконання програми підвищення рівня володіння української та іноземними мовами і сучасними інформаційними технологіями на  2016-2018 роки. Визначено переможців олімпіад з усіх навчальних предметів. Найактивнішими учасниками олімпіад визнано учнів 10 класу Панченка Андрія, Щербака Павла, а найпопулярнішими навчальними предметами — математика, історія, ОТМ.

 

Своєчасно та якісно організували та провели олімпіади, здали звіти та заявки на участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін усі вчителі.

Утім в організації та проведенні олімпіад були й недоліки. Так, вчителі географії та біології,  англійської мови  не надали учнів для участі у ІІ етапі олімпіад. В зв’язку з цим, робота у напрямку підвищення рейтингу даних предметів визнана як незадовільна і внесено коригування до розділу річного плану роботи.

З метою сприяння утвердження статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання шани до культури українського народу, кожен рік у закладі проводиться шкільний етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, конкурс ім.Т.Г. Шевченка, районний конкурс художнього читання, Всеукраїнська гра – конкурс з українознавства «Патріот» - 32 учні, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 26 учнів. Є певні результати - 4 дипломанти І та ІІІ ст.

З метою розвитку інтересу школярів до вивчення природничо-математичних, суспільних, філологічних дисциплін учні залучаються  до різних інтерактивних конкурсів. Намітилася стійка тенденція якісного і кількісного зростання участі учнів нашого закладу в інтелектуальних конкурсах.

У закладі спостерігається позитивна динаміка з організації кількості конкурсів та кількості учасників в них: «Кенгуру» - 48 (добрий -1) , «Левеня» - 260, «Колосок» - 23 (золотий – 4, срібний – 12) , «Гринвіч» - 27 учнів (бронзовий – 2, срібний – 4, золотий – 2).

 

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному і індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних, і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати необхідні ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ. Сучасний навчально-виховний процес  вимагає переосмислення його сутності, нових підходів, здійснення ефективного педагогічного управління. Головним завданням сучасної школи є створення виховного простору розвитку особистості. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості.

     Основні завдання з виховання підростаючого покоління визначено:      у  законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державної національної програми «Освіта України XXI століття», національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,  листа МОН України №1/9-413 від 27.07.2017 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році,  «Про Методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році», наказу МОН України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України», наказу МОН України від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти», наказу від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»

Для  їх реалізації  був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні заходи щодо втілення «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених  наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України № 1243 від 31.10.2011 року. Всі форми виховної діяльності, заходи, які проходили в закладі проводилися з метою реалізації виховної проблеми «Інноваційні засоби соціалізації особистості в умовах інтегрування оновленого змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в школі-родині».

 Реалізуючі цю проблему, педагоги використовували різноманітні форми та методи виховної роботи. Пріоритетними  напрямками виховної роботи у 2017-2018  навчальному році визначено формування в учнів особистих рис громадянина  України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні, виховання духовної культури особистості, виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; реалізація регіональних програм в галузі освіти, формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою, утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті, збагачення народних традицій, звичаїв, виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці, формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря, забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я, формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою, створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини , залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі, посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів, підпорядкування змісту, форм і методів роботи, визнання особистості дитини як найвищої соціальної цінності, створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування, зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет, доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних   закладів для організації позакласної та позашкільної роботи. Класні керівники 1-10 класів склали соціальні паспорти класів, а на їх основі було складено соціальний паспорт школи. Згідно соціального паспорту школи на обліку є такі категорії учнів діти-сироти  та діти, позбавлені батьківського піклування –  20 чол. ЗОЗ, 1-ЗДО, діти-напівсироти – 2 чол., діти-інваліди – 2 чол., діти, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 0 чол., діти з багатодітних сімей – 12 чол.-ЗОЗ, 8-ЗДО з 10 сімей, діти з малозабезпечених сімей - 5 чол. ЗОЗ,  3- ЗДО, діти із сімей СЖО – 8, із 6 сімей.

Протягом року  проводилася робота з соціального захисту дітей пільгового контингенту, дітей даних категорій залучено до гурткової роботи.  Протягом вересня-жовтня 2017  н.р. та січня 2018  відвідані сім’ї, у яких живуть діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. З опікунами дітей класні керівники підтримують постійний зв'язок . Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

В 2017-2018 н.р. на внутрішкільному обліку перебувало 4 учні (Костоглодова В., 8  клас, Щур К., 8 клас, Бушватюк Р.,8 клас, Карчебний Я., 9 клас).

Питання виховної роботи вивчалися та розглядалися на нарадах при директорові «Про підсумки працевлаштування випускників 9 класу», «Підсумки проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році», «Організація та проведення осінніх канікул», «Про стан відвідування учнями школи», «Про організацію та проведення новорічних свят та  зимових канікул»,  «Про виконання Закону України «Про охорону дитинства», соціальний захист учнів у школі»; на  педагогічних радах  закладу. 

Протягом року проводилися засідання шкільного методичного об’єднання класних керівників, де розглядалися питання планування виховної діяльності класних керівників», робота класних керівників з профілактики правопорушень. Система роботи класних керівників з впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Класні керівники у своїй роботі використовують форми роботи як індивідуальні (бесіди, розподіл доручень, створення виховних ситуацій), так і групові (виховні години, ігри, конкурси, свята). Відвідані форми виховної діяльності та перегляд планів роботи класних керівників свідчать, що форми виховної діяльності обираються з урахуванням вікових особливостей та інтересів учнів. Відповідно до річного плану школи  було проведено загальношкільні заходи, серед яких «День знань», святковий концерт до Дня вчителя, спортивні змагання «Козацькі забави», День української писемності та мови, «Новорічна казка» (учні 2-8 класів), Тиждень національної пам’яті (22.01.-29.01), Місячник правових знань (листопад, лютий), декада військово-патріотичного виховання (12.02.-23.02),  Тиждень знань з безпеки життєдіяльності «Найбільше багатство – здоров’я» (12.02.-16.02.), Шевченківські дні (05.03.-12.03),  Місячник екологічного виховання і благоустрою  «Екологія життя», Акції    «Посади    дерево»,    «Збережемо планету блакитою і зеленою»,  Декада патріотичного виховання (25.04.10.05), Тиждень родинного виховання (14.05.-18.05);  Тиждень знань безпеки життєдіяльності  «Руху правила єдині, знати їх усі повинні» (07.05.-11.05.)

З метою активізації роботи щодо попередження негативних проявів в учнівському середовищі, запобігання насильства над дітьми в сім’ях та громадських місцях,  підвищення  рівня  правової освіти  учнівської молоді, роз’яснення норм чинного законодавства в засобах масової інформації, виховання учнівської молоді в дусі поваги до права, свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців) в навчальному закладі було проведено місячники правового виховання:  з 13.11.2017  по 13.12.2017 року - місячник превентивного та правового виховання  «Людина у цілому світі лиш  добро повинна творити» та з 01.02.2018  по 28.02.2018 року - місячник    правового виховання  «Я маю право».  Згідно із планами проведення тематичних  місячників класними керівниками були поновлені в класних куточках пам’ятки відповідної тематики, а саме: «Є права, а є обов’язки!», «Держава на захисті прав дитини», «Права дитини» тощо,  проведені   виховні години  спілкування «Декларація прав дитини: Дайте нам змогу жити в сім’ї. Якщо сім’я  не може піклуватися про нас, то візміть нас до себе», «Настрій і здоров’я» (2 клас, Богданова Л.П.), «Твої права та обов’язки» (4-а клас, Гуляєва О.О.), «Права дітей», «Здоровий спосіб життя» (5-б клас, Гречана Л.О.), тренінг «Мої права та обов’язки» ( 7 клас, Тесленко Л.В.), «Асертивні права людини» (8 клас, Дубиніна Т.С.), «Закон і ми», «Гра власним життям» (9 клас, Бойко Н.В.), інтелектуальна гра «Правовий батл», тренінг «Захисти себе від ВІЛ» (10 клас, Марченкова О.Ю.).

Протягом місячника класоводи та класні керівники провели інформаційні хвилинки, уроки здоров’я, бесіди  «Як слухають Гімн України» (1-10 кл.), «Знати та виконувати закони держави», «Народні традиції здорового способу життя»  (5 -7кл.),  «Підліток і закон» (8 -9 кл.),  «Попередження торгівлі людьми» (9-10 кл.) Учні 1-5 класів переглянули мультфільми «Уроки тітоньки Сови» про бережливе ставлення до власного здоров’я»,  «Цінуй здоров’я, цінуй життя».

Соціальний педагог провела тренінг «Керуй своїм життям! ВІЛ-інфекція. СНІД...»,  «Крок за кроком до здоров’я»  (інтелектуальна гра для учнів 8-10 класів), вчитель «Основ здоров’я» Марченкові О.Ю. провела відкритий захід для учнів 9-10 класів «Майбутнє – без СНІДу!». Пройшли  години  спілкування: «Права та обов’язки учнів», для учнів 1-4 класів – вікторина Мої права та обов’язки»,  конкурс малюнків «Права дитини в малюнках»,  жива газета «Додай дитинству кольорів», для учнів 8-10 класів - перегляд документальних фільмів на тему «Закон і право порядок»  із подальшим обговоренням життєвих ситуацій, перегляд презентації «Торгівля людьми», вчитель правознавства провела з учнями 5-10 класів годину спілкування «Підліткам про кримінальну відповідальність неповнолітніх згідно з Кримінальним кодексом України», тренінг для учнів 10 класу «Протидія булінгу в дитячому середовищі».

         Традиційно, бібліотекарями школи було організовано виставки тематичної літератури в приміщенні  бібліотеки: інформ-виставка «Головна книга нашої країни»,  інформ-поличка «Феміда застерігає»– з якими почергово були ознайомлені всі учні класів у формі міні-екскурсій. Бібліотекарі Краснова Л.Я. та Шукало О.С. підготували та провели огляди літератури «Навчайтесь правам через казки», «Права свої знай, обов’язки не забувай». Шукало О.С. провела хвилинку-цікавинку «Казкові герої та порушення прав дитини» для учнів початкової школи,  випустила буклет «Реалізація Декларації та Конвенції ООН про права дитини».

Педагогом-організатором Понтенко Ю.І. у співпраці із учителем правознавства   Тесленко Л.В. було організовано та проведено флешмоб «Ні насильству!».

Протягом місячників  проведено аналіз відвідування учнями школи, запізнень на уроки та дотримання внутрішньошкільного режиму школи. Класними керівниками 1-10 класів проведено бесіди з дітьми та батьками щодо попередження дитячого травматизму.

Соціальний педагог Бойко Н.В. організувала роботу скриньки довіри «Чи порушуються твої права в закладі?», «Що тебе турбує, підліток?», провела анкетування учнів щодо обізнаності з питань здорового способу життя, профілактики  ВІЛ – інфекції, Сніду.

Місячник, що проходив у листопаді поєднав у собі заходи до Дня толерантності, акції «16 днів проти насилля!» та Всеукраїнського тижня права. В рамках тижня права проведено заходи: засідання юридичної вітальні «Феміда»  «Законодавство, яке тебе захищає», бесіди «Як ви розумієте та співвідносите поняття «свобода» і «відповідальність?», «На паралельних дорогах прав та обов’язків», урок–профілактикум «Магія екрану», виставка малюнків  «Кожна дитина має право на щасливе дитинство» (1 -4 кл.), круглий стіл «Будувати життя чи пристосовуватись до нього» (8 -9 кл).

Виховні заходи пройшли  організовано, злагоджено.

Індивідуальна робота займала особливе місце, спрямована на дітей, яким не підходять групові форми роботи. Вдалою, організованою та результативною є індивідуальна робота у 9 класі (класний керівник Бойко Н.В.).

На виконання Указу  Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!”», з  метою формування в учнів (вихованців) правової культури й свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості учнівської молоді щодо реалізації й захисту прав, гарантованих Конституцією і законами України у різних сферах життя заступником директора з виховної роботи  Тесленко Л.В. розроблено та затверджено План заходів з підготовки і проведення в 2018 році у  закладі освіти Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право».

Протягом року  було проведено загальношкільні тематичні лінійки та заходи: «22 вересня – День Партизанської слави», «Тиждень Пам’яті до річниці визволення України від нацистських загарбників», «21 листопада  - День Гідності і Свободи», з метою  вшанування героїв Революції Гідності, Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», день пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, «Всесвітній День боротьби зі СНІДом, «Міжнародний день інвалідів». Було  проведену  роботу щодо героїзації та вшанування  пам’яті осіб, які віддали життя за незалежність України. Сплановано цикл уроків мужності «Герої нашого часу - патріоти України, єдиної суверенної держави», з метою висвітлення та підтримки бійців, які виборюють цілісність країни. Інформаційно-пізнавальні години: «Державні символи України», конкурс малюнків «Краса і велич символів державних», виховні  години: «Живу, Вкраїно, я тобою», «Моя країна – незалежна Україна», « Я – маленький громадянин» (1-4 кл.), «Я - громадянин і патріот дер­жави» (5-7 кл), «Який ідеал су­часної молодої людини — громадянина України?» (8-10 кл.).До  Дня  Соборності України  в закладі освіти організована книжкова виставка, пройшли  інформаційні тематичні години  «Нехай нерозмежованою залишиться навіки», усний журнал «Я – українець, і це звучить гордо»,  єдиний урок «Герої Крут», година мужності «Крути: подвиг і тра­гедія».

Урок мужності  «Афганістан! Ти проклятий батьками  Всіх тих синів, котрих ти вербував…»

До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні  оформлено тематичний стенд, проведено лінійку «Герої не вмирають» та флеш-моб «Сто небесних ангелів», єдині виховні гоини «Зима, що нас змінила».

Міжнародний день рідної мови  в закладі освіти пройшов  під девізом «Кожного народу мова неповторна, бо своя, І звучить народне слово, наче пісня солов’я»,  учні закладу змагалися в квест «Мови рідної джерело», класні керівники провели  єдиний урок «Українська мова – невичепна глибина мудрості наших предків», пройшов конкурс на кращого читця українського вірша «І творчості прекрасна мить».

Шевченківські дні  пройшли під гаслом  «Тарасова доля – то правда жива!» проведено виховні години,  конкурс малюнків, віршів «Звучать Тарасові слова», виставка малюнків за творами українського Кобзаря,

конкурс читців «Слово, пісня, душа Кобзарева, ви окраса й суть мого життя».

Тиждень здоров’я  виховні години  «Здоров'я - це багатство, яке Господь нам дав,  І треба, щоб з дитинства  його ти цінував», спортивні заходи «Рух заради здоров’я» для учнів 5-10 класів, ігрова програма «Беріть у фізкультури здоров’я» (4- ті кл.), психологічний тренінг про згубний вплив алкоголю, наркотиків, тютюнопаління для учнів 7-8 класів.

День космонавтики (12.04.) -виховні години «Космічні фантазії»

Декада патріотичного виховання присвячена Дню Перемоги –учні виготовляли     вітальні     листівки     та привітання    мешканців    мікрорайону    зі святом  Перемоги та прийняли участь в  Операції «Дзвіночок»  (привітання ветеранів війни зі святом).

Тиждень родинно - сімейного виховання «Мамо! Мамо! Вічна і кохана!»

був присвячений   Міжнародному дню родини та Всеукраїнському дню сім’ї . В закладі освіти пройшло Свято «Я руки мамині цілую», виставка родинних фотографій, стінгазет «Моя родина», конкурс малюнків «Сім’я очима дітей»

18 травня учні та педагоги закладу вшанували  пам’ять жертв депортації з Криму. 

Фестиваль  «Солодка країна»  відкрив День Європи  в закладі освіти, учні презентували історію країн Європи та  пригощали один одного традиційними солодкими стравами обранної країни.

Традиційним для учнів та педагогічного колективу став  День Вишиванки. На виховних  година «Чарівна краса вишиванки» учні вдосконалювали знання про традиційне мистецтво українців, завершився день флеш-мобом  «Рідна школа-вишивана».

1 червня в закладі пройшло  Свято до Міжнародного Дня захисту дітей поєднане з відкриттям пришкільного оздоровчого табору «Веселинка».

Діти прийняли участь у конкурсі   малюнків  на  асфальті  «Хай  буде  мир  на  всій  землі!» та переглянули виставу «Влітку відпочивай, а про безпеку не забувай», підготовлену гуртківцями закладу( керівник Зайченко Л.А.).

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від  01 березня 2018 року № Р-110/0/3-18 «Про комплекс заходів щодо благоустрою населених пунктів», щорічної Всеукраїнської соціально-екологічної акції «Зробимо Україну чистою разом!», в рамках відзначення Міжнародного Дня Землі та Дня Довкілля, 32 роковин Чорнобильської катастрофи, листа методичного центру управління освіти департаменту гуманітарної політики від 27.03.2018 № 55 «Про проведення місячника екологічного виховання», згідно з планом роботи закладу на 2017-2018 навчальний рік, з метою формування ціннісного ставлення до природи, екологічної культури особистості, популяризації екологічних знань, залучення вихованців до активних природоохоронних заходів з 01.04.2018 по 29.04.2018  в закладі було проведено місячник екологічного виховання.

Під час проведення екологічного місячника школярі виконали велику практичну природохоронну роботу, яка спрямована на покращення екологічного стану території біля школи.

Екологічне виховання учнів 1-10-х класів вчителі проводять під час уроків природознавства, біології та в позакласній роботі. З метою упорядкування території закладу  були проведені екологічні операції: «Чисте подвір’я», «Чистий спортивний майданчик», екологічні акції «Квітуча школа», «Зробимо Україну чистою разом». Акції «Квітуча школа», в ході якої учнями  висаджено клумби на шкільному подвір’ї та  «Зелений паросток майбутнього»: підрізування дерев і кущів до Всесвітнього Дня Довкілля пройшла в атмосфері любові до рідної школи, навколишнього середовища.

Діти успішно долучились до проведення заходів, присвячених Всесвітньому Дню Землі та Дню Довкілля. Відбулася  виставка дитячого малюнку «Природа хоче порятунку».

Учні 3 класу презентували екологічний проект «Птахи - наші друзі» (класовод Оберняк Т.О.)    

Протягом місячника на належному рівні пройшли  тематичні годин спілкування «Я хочу жити в красивому світі», «Природа рідного краю», «Сторінками Червоної книги України», «Вплив діяльності людини на природу», «Бути на Землі Людиною». Проведені бесіди до Дня птахів, Всесвітнього Дня Землі  «Дивовижне навкруги».

   Цікаво пройшли екологічні хвилинки для учнів 1-10-х класів: «Екологія допомагає людині» (на уроках природничого циклу); «Екологія душі» (на уроках гуманітарного циклу).

Впродовж екологічного місячника проведено музичні екологічні перерви «Екологічний настрій моєї душі».

В рамках відзначення 32 - річниці катастрофи на ЧАЕС було підготовлено виступ лекторської групи за експозицією стенду в кімнаті бойової слави «Чорнобильська   катастрофа». Організовано   виставку  в бібліотеці «Ми пам’ятаємо чорнобильський квітень». 26 квітня 2018 року  пройшла єдина година спілкування, перегляд кінофільмів до 32-х роковин Чорнобильської катастрофи «Нехай полин, трава - чорнобиль, не стане більше іменем біди».  Класні керівники провели  тиждень «Зеленого кінотеатру» (перегляд наукових фільмів екологічної тематики, презентаційних матеріалів з екології регіону, країни, світу).

Вихователями ГПД проведено бесіди, екскурсії в природу, з  метою вивчення природи рідного краю.

У закладі продовжує свою діяльність організація дитячого самоврядування «Республіка Неспокійних Сердець», якою керує педагог –організатор Понтенко Ю.І. Найактивніші члени організації: Дротянко Ірина Панченко Андрій,  Жарко Катерина, Аксакова Анастасія.

Головною метою учнівського самоврядування є розвиток соціально-активної особистості. Самоврядування дає можливість кожному школяреві брати участь в організаторській діяльності, що допомагає зробити процес виховання в школі дійсно відкритим, гуманістичним.

Педагог-організатор Понтенко Ю.І.  постійно здійснює педагогічне керівництво роботою центрів, планує разом з учнями цікаві і корисні справи, які сприяють розвитку творчих здібностей і талантів школярів, їх інтересів та вподобань.

 В НВО № 113 з  метою  виявлення лідерів серед молоді створений Волонтерський загін «Поклик», який займається соціальною роботою з різними категоріями населення. Загоном протягом семестру ініційовано і проведено ряд заходів, спрямованих на виконання основних завдань акції  «Милосердя», «Ветеран живе поруч», «Добро починається з тебе». Волонтери ведуть активну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді з різних питань екологічного, громадянського виховання.  Протягом року учні взяли участь в акціях «Збережи дерево - врятуй дитину» та «Діти – дітям».

Одним із пріоритетних завдань сьогодення залишається робота з  батьками як основна складова у виховному процесі. Як показує життя, сучасна сім’я дуже часто не в змозі справитися самостійно з покладеними на неї виховними завданнями. На допомогу їй повинні прийти інші соціальні інститути, насамперед школа. Тому значну роль у вихованні школярів мають спільні дії навчального закладу й сім’ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками в сучасній школі.

       Концепція сімейного виховання дітей і молоді в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012 – 2021 роки, що потребою часу є систематична й послідовна освіта батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї є першими вихователями дитини. Тому в навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, побутових умов; морально-психологічного клімату; соціальної орієнтації; загальної культури; єдності сімейних інтересів.   Цілеспрямовану роботу варто проводити у двох  напрямах:

– педагогічна просвіта батьків із використанням сучасних форм і методів роботи;

– активне залучення до виховної роботи з дітьми в рамках класу, школи.       

 Організацію роботи з батьками учнів закладу освіти  здійснюємо  за такими основними напрямами:

- вивчення сімей учнів;

- залучення батьків у навчально-виховний процес;

- формування педагогічної культури сучасної сім’ї;

- корекція виховної діяльності родин, які потребують особливої педагогічної уваги.

У 2017-2018 н.р. продовжує роботу батьківський  всеобуч «Родинна просвіта». Протягом року розглянуто ряд актуальних питань:

- Вплив телевізора та комп’ютера на дитину;

- Здоров'я дитини, фізичний розвиток молодшого школяра. Особистий приклад батьків у попередженні шкідливих звичок дітей;

- Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та куріння;

- Правове виховання дітей у сім'ї;

- Виховання у школярів культури здоров'я, мотивації до здорового способу життя. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків, алкоголю та тютюнових виробів.

- Врахування психологічних особливостей, інтересів, здібностей, нахилів підлітків у їх професійному самовизначенні.

-

2

 

Педагогічний колектив провів 23 листопада 2017 року батьківський всеобуч по роз’ясненню законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей. Розглянули питання виховання здорового способу життя в сім’ї.

15 лютого 2018 року в закладі освіти пройшов батьківський всеобуч на тему: «Типові конфліктні ситуації підлітків з батьками та іншими дорослими. Причини правопорушень серед підлітків». На всеобучі виступили заступник директора з виховної роботи Тесленко Л.В. та соціальний педагог Бойко Н.В.

Домінуючим лідером серед перевірених часом форм роботи були і є батьківські збори та діяльність батьківського комітету. Саме тут виносяться на обговорення проблеми шкільного та батьківського колективів. Це перша сходинка в освітньому процесі, де формуються партнерські засади на майбутнє.

Класні керівники та класоводи провели ряд батьківських зборів та засідань батьківських комітетів, на яких обговорювалися актуальні проблеми навчальної діяльності учнів та виховання.

Протягом року  було організовано профорієнтаційні та профілактичні  бесіди для  учнів 9 - 10 класів:

25.09.2017 - соціальний педвгог ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС» провела профоріентаційну роботу з учнями 9 класу;

 10.10.17 – інженером з охорони праці Придніпровської залізниці на тему «Профілактика травматизму на залізниці»;

11.10.17 – представниками  центру «Діалог» проведено бесіду щодо підготовки до ЗНО та навчання за кордоном;

24.10.17. – профорієнтаційна бесіда представника ЦПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС»;

19.10.2017 – викладач Дніпропетровського технікуму зварювання та електроніки ім.Патона провела профорієнтаційну роботу з учнями 9-10 класів;

27.10.17.- проведено  профорієнтаційну бесіду  студентами ДДУВС.

08.11.2017 – бесіда викладача Автотранспортного коледжу Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» з учнями 9-10 класу щодо вступу;

29.11.2017 – майстер в/н ВПУ №17 провів  бесіду з учнями 9 класу;

30.01.2018 –бесіда з учнями 9 класу представників ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище»;

31.01.2018 - профорієнтаційна бесіда з учнями 9 класу з метою ознайомлення з професіями ДЦПО;

15.02.2018 – профорієнтаційна бесіда викладача ПТУ № 2;

16.02.2018 – профорієнтаційна робота з демонстрацією майстер-класів з учнями 9-10 класів соціальним педагогом ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС»;

16.02.2018 - профорієнтаційна робота з учнями 10 класу ДВНЗ «ПДАБА»;

29.02.2018 - профорієнтаційна робота викладача ПТУ № 2 з учнями 9 класу;

17.04.2018 - профорієнтаційна робота представника ПТУ № 2;

11.05.2018 - профорієнтаційна робота спеціаліста Дніпровського міського центру зайнятості «Професії майбутнього» з учнями 10 класу;

25.05.2018 - профорієнтаційна бесіда  зметою пропаганди будівельних професій та подальшого навчання в ПТУ №6

Протягом навчального року учні прослухали лекції працівників поліції:

06.12.2017 – профілактична бесіда інспектора ЮП СП Індустріального ВП лейтенанта поліції Тарасенко А.О. з учнями 6-10 класів на тему «Самовільне залишення місця проживавання»;

30.01.2018 – профілактична бесіда інспектора ЮП СП Індустріального ВП старшого лейтенанта поліції Бондаренко К.С. з учнями 7-10 класів за темами: «Заборона тютюнопаління в місцях загального користування», « Самовільне залишення дітьми своїх домівок», «Запобігання вживання алкогольних напоїв»;

24.04.2018 – профілактична бесіда інспектора ЮП СП Індустріального ВП старшого лейтенанта поліції Панасюка А.Ф. з учнями 7-10 класів за темами: «Заборона тютюнопаління в місцях загального користування», « Самовільне залишення дітьми своїх домівок», «Запобігання вживання алкогольних напоїв»;

22.05.2018- профілактична бесіда на юридичну тематику та з метою профілактики правопорушень неповнолітніх прокурором Фроловою А.П.

19 жовтня  2017 року Рада старшокласників зустрічалася з представником БФ «Помагаємо».

24.04.2018 – учні та педагогічний колектив провели творчу зустріч з К.Долговим.

Адміністрація HBO № 113 приділяє увагу зайнятості учнів в позаурочний час. З цією метою у закладі працювали  гуртки:

 

 

п/п

Гурток

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

К-ть

годин

1.     

«Я – творча особистість»

(Зайченко Л.А.)

14.00-16.00 

13.30-16.00 

14.00-16.00 

13.30-16.00 

 

9

2.     

«Технологія та сучасна інженерія»

(Одновалова Н.В.)

 

 

 

 

 

4

3.     

«Шахи» (Одновалова Н.В.)

 

 

 

 

 

1

4.     

«Біокераміка» (Бондар Л.А.)

 

15.30-17.30

 

15.30-17.30

 

4

5.     

«Студія образотворчого мистецтва»

(Марченкова О.Ю.)

15.00-17.00

15.00-17.00

 

 

 

4

6.     

Естрадний   ансамбль сучасної дитячої пісні «Камертон» (Єфремова О.Ю.)

 

 

 

14.30-16.30

15.0017.00

4

7.     

«Усмішка» (танцювальний) (Харланова Т.О.)

15.00-17.00

 

15.00-17.00

 

15.00-17.00

6

8.     

Волейбол

(Лисенко Н.А.)

 

14.00-16.00

 

15.00-17.00

 

4

9.     

«Пізнаємо рідний край»

(Давиденко Т.А.)

15.00-17.00

 

 

15.00-17.00

 

4

10.  

«Народні ремесла України»

(Гречана Л.О.)

 

15.00-17.00

 

15.00-17.00

 

4

11.  

«Клуб юних миротворців»

(Масляж О.А.)

 

14.00-16.00

 

 

 

 

2

12

Баскетбол

(Масляж О.А.)

 

 

14.00-16.00

 

14.30-16.30

4

13

«Дебати»

(Тесленко Л.В.)

16.00-17.30

 

 

16.00-17.30

 

3

14

«Англійська мова»

(Логвинова О.М.)

14.55-15.40

(10 кл.)

10.30-11.15

(5 кл.)

 

 

11.25-12.05

(8 кл.)

3

15

«Англійська мова»

(Понтенко Ю.І.)

 

(6 кл.)

 

(7 кл.)

 

 

16

«Українська мова»

(Бойко Н.В.)

15.00-15.45

(9 кл.)

(6 кл.)

(7 кл.)

 

 

 

17

«Українська мова»

(Гречана Л.О.)

09.30-10.15

(5 кл.)

 

 

 

 

 

18

«Інформатика»

(Шевченко А.О.)

15.00-16.00

(7 кл.)

16.00-17.00

(8 кл.)

 

 

 

15.00-16.00

(9 кл.)

16.00-17.00

(10 кл.)

 

 

Протягом року учні закладу освіти брали участь в конкурсах, організованих ЦПР № 3, БДТ Індустріального району:

 

Назва конкурсу

Місце

Етап конкурсу

ПІБ переможця, учасника

Керівник

«Півгодинки на цікавинки

учасники

районний

4-б кл.

Гуляєва О.О.

Екотворчість

 

учасники

районний

5-7 кл.

Понтенко Ю.І.

«Відкрий для себе Україну»

учасники

районний

6 кл.

Понтенко Ю.І.

Міський фестиваль художньої творчості

«Зоряне коло»

Номінація «Художнє слово»

 

 

Номінація «Вокал»

 

Диплом

І ступення

 

лауреат

 

Диплом ІІІ ступення

 

районний

 

 

 

міський

 

районний

 

Кастарн ов Даніїл

8кл.

Кастарнов Даніїл,

8кл.

 

Аксакова Анастасія, 9 кл.

 

 

 

 

Зайченко Л.А.

 

 

 

 

Єфремова О.Ю.

«Зимова казка в моєму місті»

учасники

міський

Учні початкової школи

Класоводи

Математичний брейн-ринг

учасники

районний

Команди

5,6 кл.

Могилатова Н.А.

Дубініна Т.С.

           

 

З метою виховання у школярів поваги до історії та духовності українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття патріотизму,  протягом року  в НВО приділялась увага розвитку туристсько-краєзнавчої роботи.

 Для реалізації регіональної Програми розвитку дитячого туризму та краєзнавства у закладах освіти Дніпропетровської області  учні НВО здійснили протягом навчального року учні відвідали:

25.10.2017 – екскурсія по м. Дніпру учні 2-4 класів;

19.10.2017 – відвідування театру опери та балету, в рамках проекту «Театральне закулісся», учні 9-10 класів;

13.10.2017  - участь учнів 10 класу у відкритті міського етапу гри «Сокіл» («Джура»);

22.12.2017 – відвідування новорічної вистави, учні 2,3,5-а, 5-б класів;

24.12.2017 – відвідування новорічної  циркової програми, учні 6 класу;

19.04.2018 – екскурсія на АВК учнів 5-а та 6 класів.

 

Безпека життєдіяльності  та запобігання дитячого травматизму

З учнями навчального закладу перед та після канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі.

Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводилися єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, які вклеєні до щоденників учнів, робилися записи в зошитах із запобігання дитячого травматизму та записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». З пам`ятками на канікули ознайомлені батьки учнів.

Кожним учителем – предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в  журналах інструктажів.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі навчального закладу.

Класні керівники 1-10 класів про­водили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями школи та району, які фіксувалися в класних журналах та щоденниках учнів.

Питання щодо за­побігання дитячого травматизму розгляда­лося на:

нарадах при ди­ректорові, засіданнях методич­ного об'єднання класних керівників, батьківських   зборах.

Протягом року проводилися профілактичні бесіди медсестри з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ  в  учнівському середовищі. Класні керівники проводили додаткові про­філактичні бесіди з учнями про заборону тютюнопаління на території школи та вплив тютюну на організм людини.

 

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Згідно Конвенції про права дитини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус родин і складено  соціальний паспорт. Згідно соціального паспорту на обліку на початку навчального року перебували такі категорії учнів:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування –  20 чол. -ЗОЗ, 1-ЗДО4

діти з інвалідністю – 2 (ЗОЗ)

діти батьки, яких брали/беруть участь в АТО – 7 учнів

діти з багатодітних сімей – 12 чол.-ЗОЗ, 8-ЗДО з 10 сімей,

діти з малозабезпечених сімей - 5 чол. ЗОЗ,  3- ЗДО,

діти із сімей СЖО – 8, із 6 сімей.

Станом на 01.06.2018 р.:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування –  20 чол. -ЗОЗ, 1-ЗДО4

діти з інвалідністю – 2 (ЗОЗ)

діти батьки, яких брали/беруть участь в АТО – 7 учнів

діти з багатодітних сімей – 12 чол.-ЗОЗ, 8-ЗДО з 10 сімей,

діти з малозабезпечених сімей - 5 чол. ЗОЗ,  3- ЗДО,

діти із сімей СЖО – 8, із 6 сімей.

В закладі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. На протязі навчального року вчителями  двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, складено акти обстеження.

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

У вересні місяці бібліотекарем були видані усі підручники дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування. Учні пільгового контингенту відвіду­вали гуртки на базі школи, учні молодших класів — групу продовженого дня, з кожним учнем проводив роботу шкільний психолог за індивідуальним планом.

Двічі за рік заступником директора з ВР була проведена ревізія єдиних квитків, яка виявила, що всі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування забезпечені єдиними квитками.

На протязі навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

Протягом навчального року цим учням нада­валася допомога.

Влітку, дітям пільгових категорій заплановано оздоровлення в літніх оздоровчих таборах.

У 2018–2019  навчальному році необхідно продовжувати систематично тримати під постійним контролем питання «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» на МО класних керівників, на педагогічних радах. Необхідно звернути більше уваги на спілкування з опікунами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Охоплення учнів харчуванням

Протягом 2017-2018 навчального року у навчальному закладі вжито всіх необхідних заходів щодо створення умов для організації харчування учнів. Повноцінне, безпечне та якісне харчування учнів здійснено завдяки:

- замовленню безпечних  якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості;

- додержанню умов і термінів зберігання продуктів харчування;

- застосуванню сучасних технологій виготовлення страв;

- дотриманню правил особистої гігієни працівників харчового блоку;

- виконанню норм харчування тощо.

Працівникам харчоблоку та особам, які  відповідають за доставку продуктів харчування, було заборонено замовляти, при­ймати та використовувати м'ясо та яйця водоплавної птиці, м'ясо, яке не пройшло вете­ринарний контроль, м'ясні обрізки, субпродукти, а також свинину жир­ну, річкову та копчену рибу, гри­би, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, ви­роби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Згідно із санітарно-гігієнічними вимогами у навчальному закладі у 2017-2018 н.р. дотримувалися всіх умов доставки, зберігання та приготування продуктів харчування.

Якість продукції харчування перевірялась за спеціальними журналами:

- Бракераж ний журнал сирої продукції, у якому фіксують дату, час доставки, кількість продукції, терміни реалізації продукції згідно з сертифікатом якості та меню.

- Бракераж ний журнал готової продукції, у якому фіксують дату виготовлення готової продукції, фактичний вихід, меню, відмітку якості.

- Журнал здоров’я, у якому фіксують загальний стан здоров’я кухарів;

- Журнал контролю температури холодильників.

Детальний опис закладання продуктів згідно з технологією перевіряли за технологічною карткою.

У навчальному закладі здійснювався постійний контроль за якістю гарячих сніданків. Так, у 2017-2018 н.р. якісними гарячими сніданками забезпечувалися учні всіх категорій.

Безоплатним  харчуванням у навчальному закладі забезпечені учні 2-4 класів  (107 учнів), учні 1-х класів знаходяться в приміщенні ДЗо, відповідно отримували триразове харчування за умов іншої оплати, а також учні таких пільгових категорій:

        - учні, позбавлені батьківського піклування  - ЗОЗ – 20 учнів ,ЗДО – 1 вихованець;

        - малозабезпечені – ЗОЗ – 5учнів , ЗДО – 3 вихованця ;

        - багатодітні  - ЗОЗ -12 учнів  (100%) , ДЗО – 8 вихованців (50%).

Харчувалися за кошти батьків учні 5-10  класів (147 учнів).

Безкоштовне харчування учнів здійснювало­ся тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилася.

Учнів школи забезпечено питною водою га­рантованої якості. У класах викорис­товується альтернативна вода.

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одер­жують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню силами відповідального за харчування, медичних представ­ників на підставі примірного двотижневого меню-розкладки та затвер­джувалося директором закладу. Проводилася роз'яснювальна ро­бота серед батьків щодо організації хар­чування в сім'ї ді­тей різного віку. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів. Створено з представниками ради школи гру­пу контролю за якістю харчування дітей.

Створення умов для забезпечення

психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів

Ураховуючи пріоритетні напрямки діяльності соціально-психологічної служби в 2017-2018 н. р., соціальний педагог проводила діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-відновлювальну, розвивальну, консультаційну роботу.

Особлива увага приділялася дітям під час входження  в нові вікові періоди життя.

Дітям, у яких виникали труднощі в процесі соціалізації й адаптації, надавалася консультаційна допомога, проводилися корекційно-розвивальні заняття  з урахуванням особистісних відмінностей. Заняття сприяли формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, зняття стану тривожності та агресивності.

Постійно проводилася робота з батьками (бе­сіди, лекторії, обговорення переглянутих фільмів просвітницького змісту, відвідування сімей).

Протягом року проводилася діагностична робота з вивчення впливу негативних факторів навчального середовища і визначення психологічних шляхів корекції.

Передбачалися заходи щодо корекції факто­рів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров'я дитини:

§  залучення учнів до роботи в шкільних гурт­ках та поза межами школи;

§  рейд-огляд навчального закладу, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового спо­собу життя;

§  тижні й місячники з попередження трав­матизму і формування навичок здорового способу життя;

§  зустрічі з пра­цівниками правоохоронних органів;

§  проведення спортивних змагань (футбол, волейбол);

§  проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;

§  проведення фізкультхвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;

випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематич­них днів, тижнів, місячників з попереджен­ня дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя;

У результаті проведених заходів спостеріга­ються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна вза­ємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

 

 

Звіт ЗНЗ  КЗО НВО №113 ДМР

за  ІІ півріччя (січень – червень 2018)

                                                                                                      

Розділи витрат:

 

1) Охорона будівлі – 2100 (зібрано окремо)+400 (заміна акумулятора на тривожній кнопці) =2500 грн.

2) Заправка і ремонт оргтехніки – 1065 грн.

3) Транспортні послуги – 1364,50 грн.

4) Придбання канцтоварів – 3789,49 грн.

5) Прибирання снігу транспортними засобами  – 200 грн.

6) Проведення загальних заходів  – 595 грн.

7) Придбання господарчих товарів, електротоварів, миючих засобів  - 2018,25  грн.

8) Копіювання документів форматом  А3  - 315 грн

9) Оплата за зв’язок  - 190 грн

10) Організація виставки в шкільній кімнаті -музеї – 584 грн

11)Проходження пожежного мінімуму – 250 грн.

12) Відправлення листів за замовленням – 59,70 грн.

13) Придбання будівельних матеріалів – 3006 грн.

14) Придбання блоку живлення для системи відеоспостереження- 422 грн.

15) Придбання вапна – 409 грн

16) Витратні матеріали для покосу трави (масло, бензин, волосінь(леска)) – 1060 грн.

17) Ремонт радіо-мікрофону – 760 грн.

18) Оформлення актів на опломбування лічильника – 226 грн.

19) Придбання лакофарбних виробів – 507 грн.

Витрачено : 16820 грн. 94 коп.

 

 

Звіт ДНЗ   КЗО НВО №113 ДМР

за січень – червень 2018 рік

Розділи витрат :

 

1) Транспортні послуги – 1221  грн.

2) Придбання канцтоварів, ксерокс – 1101,64 грн.

3) Придбання  миючих та дезінфікуючих засобів  – 1878,66 грн.

4) Придбання матеріалів для оформлення свят – 1025, 95  грн

5) Витратні матеріали для дрібного ремонту (болти, гайки, лампочки)-1373,40 грн.

6) Дезінсекція  – 300 грн.

7) Витратні матеріали для покосу трави – 865 грн.

8) Підключення нової електросковороди (витратні матеріали)  - 1050 грн.

9) Придбання виробничого столу та посуду на харчоблок – 2072,74 грн.

10) Ремонт терезів – 150 грн.

11) Придбання чайнику в групу №2 – 300 грн.

12) Охорона будівлі (кошти взято з фондів) – 300 грн.

Витрачено: 11638,39 грн.

 

 

Благодійні внески 2017-2018 н.р.

 

 

І сем.

ІІ сем.

Рік

2

1985

2630

4615

1000

1330

2330

1380

1840

3220

1150

1500

2650

925

820

1745

5

2505

2670

5175

6

1510

1870

3380

7

600

300

900

8

990

890

1880

9

800

1200

2000

всього

12845

15050

27895

 

Зібрано всього : 15050 грн. 00 коп.

Витрачено : 16820 грн. 94 коп.

Благодійні внески: 1000 грн.

 

Звіт ДНЗ НВО №113 ДМР

за січень – червень 2018 рік

 

Зібрано: 9455 грн.                                                

Благодійні внески комітетів груп

1 група – 990  грн.

2 група – 1525 грн.

3 група – 780 грн.

4 група – 3160 грн.

5 група – 1705 грн.

6 група – 1295 грн.

Спонсорська допомога – 3950 грн.

Витрачено: 11638,39 грн. +          

 

Всі витрати  по всіх статтях підтверджено квитанціями, чеками, актами виконаних робіт та протоколами оцінювання.

 

Адміністрація навчального закладу та колектив працівників висловлює щиру подяку всім батькам та мешканцям селища за підтримку навчального закладу своїми внесками, фізичною працею та наданням будь-якої допомоги.

 На літо заплановані косметичні ремонти у класних та групових кімнатах, суттєвий ремонт групового приміщення № 6, придбання шпалер для кабінету № 21. 

            Проблемним залишається питання утеплення зовнішньої теплотраси, оскільки у листопаді 2016 року за кошти депутата міської ради Гівеля Я.О. було виконано роботи по ізоляції 50 метрів (дві нитки по 25метрів), залишається ще 105 метрів, які необхідно доопрацювати бо це питання винесено у приписі Індустріального теплового району.

         

 

Проблеми діяльності навчального закладу.

Проаналізувавши  результати роботи навчального закладу за 2017-2018 навчальний рік визначено не вирішені проблеми:

- найбільшу турботу викликає відсів учнів з середньої ланки;

- на неналежному рівні викладання предметів математично-природничого циклу, брак спеціалісту хімії, а також незабезпеченість наочного матеріалу та матеріалів для проведення практичних робіт;

-  віддаленість навчального закладу від транспортної розв’язки;

- незацікавленість більшості батьків у фундаментальних знаннях дітей через велику кількість пропусків уроків;

- високий рівень захворюваності учнів та вихованців;

- недостатня співпраця класних керівників з психологічною та соціальною  службою закладу з питань анкетування, діагностики, відсутність практичного психолога;

- недостатній розвиток самоуправління в класах та школі;

- недостатня співпраця класних керівників з педагогами додаткової освіти з метою активізації пізнавального процесу учнів;

- відсутність медичного супроводу навчального закладу взагалі;

- недостатня співпраця вихователів та вчителів з батьками через зайнятись останніх.

Підвищення  ефективності виховного впливу педагогічного процесу можливо при наявності наступних умов:

1) залучення до навчально-виховного процесу батьків учнів, громадських організацій;

2) розширення використання виховного потенціалу навчальних дисциплін;

3) коригування системи позакласної роботи (кількість гуртків, забезпеченість кадрами) з метою створення системи яка б відповідала інтересам та потребам учнів та вихованців;

4) розробка комплексу заходів духовно-морального, патріотичного, естетичного виховання;

5)    оптимізація діяльності органів учнівського самоврядування.

 

 

 

 

Пріоритетні напрямки роботи в 2017 - 2018 навчальному році:

 

·         Забезпечення  кадрами предметів з неповним навантаженням

·         Підвищення рівня викладання предметів у середній школі

·         Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я.

·         Формування екологічної культури учнів та вихованців, гармонії їх відносин з природою.

·         Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації.

·         Посилення уваги до питань морально – етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.

·         Забезпечення різностороннього розвитку дитини від 3-х років шляхом зміцнення матеріальної бази дошкільного навчального закладу

·         Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.

·         Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей – сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, надання  соціальної та психолого– педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям, які потрапили вскурутні життєві обставини.

·         Організація педагогічно – доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет.

·         Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів.

·         Підпорядкування змісту, форм і методів роботи  особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

·         Виховання духовної культури особистості, вивчення та збагачення народних традицій, звичаїв.

·         Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки.

·         Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.

·         Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті.