. Дніпровська гімназія № 113 Дніпровської міської ради

 

Харчування

 Нормативно - правові документи з питань організації харчування дітей

 

1. Закон України «Про дитяче харчування». 

2.Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дитяче харчування» щодо посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування (від 02.12.2010 № 2746-IV).

3. Закон України «Про якість та безпечність харчових продуктів» (із змінами).

4. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання».

5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 "Про  затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" 

7.Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів (постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243;      зміни – постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003, від 22.06.2005 №507).

8.Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильській катастрофи (постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258).

9. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329).

10. Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України 15.08.2006 №620/563).

11. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280).

12. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394).

13. Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь (лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 № 1/9-795).

14. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 за № 523/12397).

15. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

16. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 № 400).

17. Про затвердження змін до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2011 № 505).

18. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах")

19.Державні санітарні норми та правила «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини» (затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2012 № 1140; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 за № 88/22620).

20. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України 24 березня 2016 року N 234)

 

Пільги на харчування

    Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

    Відповідно до пункту 2.5 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу.

     Пунктом 2.10 Порядку № 667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

 

     У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305 (із змінами). У такому разі адміністрація навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

     На підставі Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей:

   

  •    діти-сироти та  діти, позбавлені батьківського піклування;

  •    діти з інвалідністю;

  •  діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

  •  діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

  •   діти у  санаторних  закладах  дошкільної освіти (групах)  для  дітей  з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах, у т.ч. інклюзивних) для  дітей з особливими освітніми потребами;

  •  діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об′єднаних сил), забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», які мають відповідні документи, що підтверджують їх статус;

  •    діти із сімей, які мають трьох і більше дітей;

  •   діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

  •   діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

     Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:

 

     Діти з малозабезпечених сімей 

   ·    Заява- 1 шт. 

   ·    Довідка з Управління праці та соціального захисту населення (оригінал) - 1 шт. (поновлюється 1 раз у півроку) 

    

     Діти-сироти (опікуни) 

   ·    Заява- 1 шт. 

   ·    Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт. 

   ·    Ксерокопія про статус - 1 шт. 

   ·    Ксерокопія про влаштування - 1 шт. 

   ·    Ксерокопія рішення суду про опікунство - 1 шт. 

 

     Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС:

   ·    Заява- 1 шт. 

   ·    Ксерокопія свідоцтва потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС;

 

     Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років)

     (оплата за харчування 50 %)

   ·    Заява- 1 шт. 

   ·    Ксерокопія посвідчення багатодітної сім'ї - 1 шт. 

  

  Діти учасників АТО

   ·    Заява- 1 шт. 

   ·    Ксерокопія довідки 1 шт. 

   ·    Ксерокопія посвідчення - 1 шт. 

  

     Для одиноких матерів пільги Законом не передбачені. 

 

     Документи подаються при зарахуванні дитини в дитячий садок або на момент встановлення пільг.  Пільга встановлюється з моменту подачі всіх документів.

 

     Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано:

   ·    статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ (із змінами);

   ·    статтею 30 Закону України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ( зі змінами)

   ·    постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002р. № 1243 (із змінами);

   ·    Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667.