. Дніпровська гімназія № 113 Дніпровської міської ради

 

Положення про психологічну службу у системі освіти України

 

                                                                    Затверджено

                                                                                         Наказ Міносвіти і науки

                                                                                    України 19.10.2001 N 691

 

Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти

 

1.   Загальні положення

 

1.1.      Психологічний  кабінет  дошкільних,  загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (далі -  навчальних  закладів)- це спеціально обладнане приміщення для здійснення професійної діяльності практичного психолога (соціального педагога).

 

1.2.      В кабінеті забезпечується своєчасне і систематичне вивчення психофізичного, соціального розвитку дітей  та  учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей. Кабінет діє з метою виявлення і  створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку і саморозвитку дітей та учнів, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.

 

1.3.    Робота в психологічному кабінеті здійснюється відповідно до  Положення  про  психологічну  службу  системи  освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999р. N 127 (z0922-99)  (зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 р.  за N 922/4215),  із змінами доповненнями, затвердженими  наказом  Міністерства  освіти  і науки України від 07.06.2001р. N 439 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2001р. за N 570/5761), у тісному взаємозв'язку з іншими навчальними кабінетами, з використанням технічних засобів, методичного, довідкового та роздаткового матеріалу.

 

1.4.       Навчальний заклад забезпечує організаційні, фінансові та матеріальні умови,  необхідні для функціонування психологічного кабінету. Приміщення, обладнання, майно кабінету утримується навчальним закладом на безстроковому користуванні та оперативному управлінні.

 

 

1.5.       У психологічному кабінеті можуть надаватися користувачам додаткові платні послуги згідно з законодавством України.

 

1.6.     Дане Положення є обов'язковим  для  навчальних  закладів незалежно від  форм власності і визначає загальні Вимоги до розташування, обладнання, оформлення психологічного кабінету  та ведення документації.

 

1.7.   Діяльність у психологічному кабінеті регламентується законами України,  іншими законодавчими актами, нормативно-правовими документами  психологічної служби системи освіти України, затвердженими в установленому порядку навчальними програмами і планами, а також цим Положенням.

 

2.    Призначення психологічного кабінету та вимоги до його оформлення

 

2.1.          Психологічний кабінет повинен мати  два  приміщення: 

·        робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога);

·        навчальний психологічний кабінет.

 

2.2.    Робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) призначений для проведення індивідуальної психодіагностичної, корекційно-відновлювальної  та   розвивальної роботи; індивідуальної консультаційної роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками,  батьками,  а також для підготовки  до занять,  тренінгів,  виступів;  обробки  результатів психологічних обстежень та оформлення висновків і рекомендацій. Робочий кабінет  розташовується  в  зручному для відвідувачів місці. На вхідних  дверях закріплюється табличка "Практичний психолог" ("Соціальний  педагог"), на видному місці-графік роботи, затверджений керівником навчального закладу. Під робочий  кабінет  відводиться  кімната  площею  не  менше 12 м2.

 

2.3.  Навчальний психологічний кабінет призначений для Проведення занять з дітьми та учнями (навчальні курси, факультативні заняття, психологічні гуртки, практикуми, тренінги); групової діагностичної, розвивальної та психокорекційної роботи з учнями (дітьми), психологічної просвіти педагогічних працівників, батьків; систематичного підвищення рівня психологічної культури всіх учасників освітнього процесу. Навчальний психологічний   кабінет   розташовується  поруч  з робочим кабінетом практичного психолога (соціального Педагога). На вхідних дверях закріплюється табличка з назвою: "Навчальний психологічний кабінет".

 

2.4.     Оформлення психологічного кабінету повинно відповідати рекомендованим     санітарно-гігієнічним, технічним нормам (освітленості, температури, вологості, швидкості руху повітря) та естетичним вимогам. Психологічний кабінет розташовується в приміщеннях з достатнім  природним  та штучним освітленням,  звуковою ізоляцією, необхідною   кількістю розеток. Кімнати   повинні забезпечувати психотерапевтичний ефект. Підвищенню комфортності сприяють кімнатні рослини, акваріуми, зображення природи тощо. Для кращого  розсіювання  та  відбиття  світла рекомендується стелю фарбувати у білий колір. Якщо вікна  у  приміщенні виходять на сонячний бік,  то стіни краще оформляти у прохолодні  тони: блакитний, зеленуватий, салатний.  Для приміщень з вікнами, орієнтованими на північ, північний захід, північний схід більше підходять  кольори  теплої гами: жовтуватий, світло-рожевий, пісковий. Підлога, незалежно від  матеріалу,  з  якого  вона зроблена, повинна мати темніший колір, ніж стіни. Приміщення слід оформляти  з  урахуванням  вимог сучасного дизайну. При оформленні психологічного кабінету рекомендується створення кольоро-світлової композиції з урахуванням психофізіологічного ефекту кольорів.

 

3.     Матеріально-технічне оснащення

 

3.1.  Робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) рекомендується укомплектувати:

·    меблями: письмовий та журнальний стіл, стільці, 2-3 крісла, шафи секційні  для зберігання книг, навчально-методичних матеріалів, довідково-інформаційної документації, архіву тощо;

·     сейфом для зберігання обліково-статистичної документації  та документації  для  службового  використання,  аудіо-відео  касет, дискет тощо;

·       килимами для підлоги та пилососом для їх чищення;

· оргтехнікою: комп'ютером, принтером, ліцензованим програмним забезпеченням, сканером, ксероксом, телевізором, диктофоном, аудіовідеотехнікою з достатньою кількістю касет, діагностичними засобами, проекційною апаратурою та пристроями для її використання (екран, зашторювання, пульт дистанційного управління та ін.), кольорово-освітлювальною системою, освіжувачем та іонізатором повітря, засобами зв'язку тощо;

·     канцелярськими приладдями: папером (білим та кольоровим) форматом А4, блокнотом АЗ, фліп-чартом, маркерами, фломастерами, матеріалами для творчих занять (клей,  пластилін,  фарби, іграшки, ляльки та ін.) тощо.

3.2.         Обладнання навчального психологічного  кабінету. Робочі місця учнів (дітей) і практичного психолога (соціального педагога) обладнуються  відповідно до вимог наукової організації праці, ергономіки, з дотриманням правил техніки безпеки. Вони обладнуються  з урахуванням специфіки діяльності кабінету; психо-діагностична робота, викладання навчальних курсів, психологічна  просвіта  учасників  освітнього процесу. Робочі  місця  учнів  (дітей) - столи,  які зручно переміщувати   по кабінету.  З шаф найбільш зручними є секції,  що мають пересувні полички і напівполички; психологічні тренінги,  практикуми, розвантаження, психотерапія. Приміщення устатковується 10-15 м'якими кріслами з високими підголовниками і вмонтованими в них гніздами для підключення індивідуальних наушників, килимом для підлоги,  природно-декоративними елементами  (рослини,  акваріуми, фонтани) тощо. Навчальний психологічний кабінет багатопрофільного використання може обладнуватись і іншим устаткуванням, виходячи із специфіки діяльності та функціонального призначення.

 

3.3.   Психологічний кабінет оснащується комплектами підручників по класам (групам), навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, затверджених навчальних програм, фахових періодичних  видань  (журнали "Практична психологія та соціальна робота", "Журнал для батьків","Обдарована дитина" та ін.), тестових методик, бланків, допоміжних матеріалів.

 

3.4.       Облік  товарно-матеріальних   цінностей психологічного кабінету навчальних закладів здійснюється в установленому порядку.

 

4.     Матеріали та документація кабінету

 

Матеріали та документація психологічного  кабінету розділяється за категоріями:

     1. Нормативно-правова.

     2. Навчально-методична.

     3. Довідково-інформаційна.

     4. Обліково-статистична.

 5.   Для службового використання.

 

4.1. До  нормативно-правових  документів   належать: закони України, постанови  Верховної  Ради  України,  Кабінету   Міністрів України,  накази,  розпорядження.  Положення Міністерства освіти і науки  України,  управлінь  (відділів)  освіти  і  науки  місцевих державних адміністрацій щодо діяльності  психологічної  служби системи освіти України.

 

4.2. До навчально-методичних матеріалів належать: підручники, навчально-методичні посібники,  збірники методичних  рекомендацій, навчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо.

 

      4.3. До    довідково-інформаційних    матеріалів    належать: матеріали науково-практичних   конференцій,   семінарів,   нарад, тематичні проспекти  (буклети),  доповіді,  виступи  на педрадах, навчально-тематичні плани роботи з учнями (дітьми),  педагогічними працівниками, батьками тощо.

 

      4.4. До обліково-статистичних документів належать: облік товарно- матеріальних цінностей  психологічного кабінету,  плани роботи практичного психолога (соціального педагога) на рік (місяць), форми статистичної звітності встановленого зразка тощо.

 

           4.5.  До матеріалів для службового використання належать:  індивідуальні  картки  психолого-педагогічного діагностування, журнали індивідуальних  консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної  роботи, матеріали психолого-педагогічних  консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо. Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового використання регулюється завідуючим психологічним кабінетом відповідно до положень Етичного кодексу психолога  (за винятком офіційних звернень правоохоронних і судових органів). Крім того, в психологічному кабінеті має бути  наступна інформація: список телефонів (адреси) місцевих  спеціалізованих  центрів, служб, консультацій медико-психологічного профілю; телефони (адреси)  районного  (міського),  обласного  центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів-психологів).

 

5.     Завідування психологічним кабінетом

 

5.1.   Завідування психологічним кабінетом покладається керівником навчального закладу на практичного психолога (соціального педагога).

 

5.2.     Завідуючий кабінетом несе відповідальність за зміст роботи психологічного кабінету,  планування діяльності та  ведення документації, зберігання та правильне використання обладнання та інших матеріальних цінностей.

 

5.3.    До обов'язків завідуючого психологічним кабінетом входить: систематичне поповнення та удосконалення навчально-матеріальної бази кабінету,  забезпечення  роботи технічних засобів, дотримання правил санітарії та  гігієни, протипожежної безпеки і поводження з електричними приладами.

 

5.4.  За  завідування психологічним кабінетом здійснюється доплата згідно з законодавством України.

 

 "Інформаційний збірник Міністерства

 освіти і науки України", N 1/2002