. Дніпровська гімназія № 113 Дніпровської міської ради

 

Прийом дітей до дошкільного підрозділу

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади м. Дніпра.

Зарахування дитини до ДНЗ здійснюється за наявності:

1. Копії свідоцтва про народження дитини.

2. Виписки із медичної карти, карти профілактичних щеплень (форма № 63, форма № 086).

3. Медичні довідки про стан здоров'я дитини та епідеміологічне оточення з дитячої поліклініки, довідки дільничного лікаря.

4. У випадку коли місце реєстрації родини не співпадає з місцем проживання – довідки про місце проживання.

 

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

-       за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-       на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

-       у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Порядок оплати за харчування дитини:

- оплата вноситься відповідно відомості до 15 числа за місяць наперед;

- перерахування оплати з причин хвороби дитини здійснюється у наступному місяці;

- пільгова оплата за харчування надається після подачі директору закладу відповідних документів. Перерахунок відбувається з моменту подачі документів.