. Дніпровська гімназія № 113 Дніпровської міської ради

 

Правила для батьків

 ДЛЯ БАТЬКІВ!

 

 

Згідно ст. 150. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини Сімейного кодексу України.
 1. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
 2. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
 3. Батьки зобов’язані поважати дитину.
 4. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.
 5. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
 

Ст. 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини. Закон України «Про освіту».
 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
 2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
 3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
 постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
 виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;
 сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
 виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
 

Ст. 8. Роль сім’ї у дошкільній освіті. Закон України «Про дошкільну освіту».
 1. Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
 2. Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. 3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

 

 

 

ПРАВА БАТЬКІВ

Батьки мають право:

вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 – на пільги на харчування;
 вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
 брати участь у заходах дошкільного закладу;
 брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

ОБОВ’ЯЗКИ  БАТЬКІВ:

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідного до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
 забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу;
 своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 слідкувати за станом здоров’я дитини та вчасно повідомляти персонал дошкільного навчального закладу про зміни у стані здоров’я дитини;
 – не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров’ю дитини;
 – не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
 приводити дитину добре вимитою, одягненою в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
 дотримуватись встановленого розпорядку закладу;
 забороняється забирати дітей з дошкільного навчального закладу батькам або особам, що їх замінюють, в нетверезому стані;
 своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 – батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
 приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві, ввечерівихователі зобов’язані передати дитину батькам;
 відвідувати батьківські збори;
 виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
 дотримуватись правил дорожнього руху – бути прикладом для своїх дітей
 – бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

 

Запрошуємо Вас дотримуватися таких правил нашого дошкільного закладу:

 1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу – до 8.00 та забирати – до 17.30 (чергова група  до 19.00).

 2. Приводити дитину в ДНЗ в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.

 3. Приводити в ДНЗ здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).

 4. Своєчасно повідомляти вихователя по телефону про хворобу дитини та інші причини її відсутності в ДНЗ.

 5. Вихователь зобов’язаний щодня оглядати дитину з метою своєчасного виявлення ознак хвороб, нездужання, тілесних ушкоджень (синці, подряпини, гулі тощо).

 6. Якщо під час ранкового прийому в ДНЗ у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов’язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.

 7. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до ДНЗ саму, без супроводу дорослого. Увечері при залишенні дітьми дошкільного закладу вихователь зобов’язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.

 8. Батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким вони доручають забрати дитину з дошкільного закладу. В окремих випадках доручення оформляється письмово.

 9. Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.

 10. Працівники дошкільного закладу не несуть відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).

 11. ПИТАЛИ ?

                                        ВІДПОВІДАЄМО!

 

 1. Хто має право забирати дитину з садка? Чи можуть батьки доручити це старшим дітям, і як у цьому випадку має діяти вихователь?

 

Спочатку - ХТО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДИТИНУ?

У Законі України «Про дошкільну освіту» вказано, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності. А заклад дошкільної освіти створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.
 Отже, відповідальність за безпеку дитини під час її перебування у навчальному закладі несе сам заклад.

Далі - ХТО МОЖЕ ЗАБИРАТИ ДИТИНУ З САДКА ТА ШКОЛИ, ОКРІМ БАТЬКІВ?

Сімейному кодексі (ч.2 ст.151) йде мова про те, що батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам. Тому, за потреби, дитину з навчального закладу можуть забирати інші особи.
 У цьому випадку батьки мають написати на ім’я завідувача відповідну заяву з переліком осіб, яким довірено забирати дитину з дошкільного навчального закладу. На підставі цієї заяви керівник навчального закладу дає згоду на те, щоб, окрім батьків, дитину з ДНЗ забирали інші особи.

ЧИ МОЖУТЬ ДИТИНУ ЗАБИРАТИ СТАРШІ БРАТ ЧИ СЕСТРА?

Згідно з ч.2 ст. 6 Сімейного кодексу:
 діти до 14 років вважаються малолітніми;
 діти від 14 до 18 років вважаються неповнолітніми та мають НЕПОВНУ цивільну дієздатність.
 Цивільна дієздатністьце здатність особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
 У вихованні своїх молодших сестер та братів мають право брати участь ТІЛЬКИ ПОВНОЛІТНІ ОСОБИ (ст. 259 Сімейного кодексу).
 Отже, вихователь не має права відпустити дитину зі старшим братом чи сестрою, якщо вони неповнолітні. Забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття.