Підручники для школи

. Дніпровська гімназія № 113 Дніпровської міської ради

 

Патріотичне виховання

 

Патріотизм (грец. patris — батьківщина) — це любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу.

Особистісні якості та риси характеру,

притаманні свідомому громадянину й патріоту:

 •       повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу;

 •       працьовитість;

 •       висока художньо-естетична культура;

 •       патріотична самосвідомість та громадянська відповідальність, готовність   працювати для розквіту Батьківщини, захищати її;

 •       повага до Конституції, законів Української держави;

 •       досконале знання державної мови.

Завдання патріотичного виховання:

 •      Формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста)

 •      Почуття власної гідності як представників свого народу

 •      Виховання любові,поваги до своїх національних особливостей

 •      Формування духовно-моральних взаємин

 •      Формування любові до культурного спадку свого народу

 •      Толерантне ставлення допредставників інших національностей, до ровесниківатьків, сусідів, інших людей.

 

      

Патріотичне виховання ґрунтується

на фундаменталь­них принципах:

1.           

 

 

Принцип природовідповідності виховання означає врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних особливостей.

 

2. 

Принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

 

3.  

Принцип етнізації виховного процесу означає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина.

 

4.   

Принцип гуманізму означає сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання. Його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил (в центрі уваги перебуває дитина з її потребами, запитами, можливостями і здібностями); повага до особистості дитини, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довір'я до неї; виховання гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.

 

5.  

Принцип демократизму передбачає, що учасники овітнього процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.

 

6.           

Принцип інтегративності передбачає єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. Організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучення батьків. Здійснення гуманних, стійких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інститутів, посилення педагогічного впливу на них, підвищення спільними зусиллями ефективності освітнього процесу.

 

7.  

Принцип безперервності виховання означає забезпечення цілісності і наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини. Нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

 

Основні напрями патріотичного виховання.

Методи і форми роботи з патріотичного виховання

 

      ·         Екскурсії вулицями рідного міста, до історичних памяток, визначних місць

      ·         Розповіді вихователя

      ·         Бесіди з цікавими людьми

      ·         Екскурсії

      ·         Спостереження

      ·         Дидактичні, сюжетно-рольові ігри

      ·         Заняття з циклу «Історичні цікавинки»

      ·         Розгляд ілюстративних матеріалів

      ·         Читання та інсценування творів художньої літератури

      ·         Слухання народної, класичної, сучасної музики

      ·         Розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

      ·         Розвязування проблемних ситуацій

      ·         Запрошення членів родин до закладу

      ·         Спільні з родинами виховні заходи

      ·         Виставки, конкурси

      ·         Свята, розваги

 

Напрямки роботи з батьками

з питань патріотичного виховання:

 

-  ознайомлення батьків з роботою закладу дошкільної освіти з питань патріотичного виховання;

-  залучення батьків до співпраці та стимулювання їхньої активної участі в ній;

-  організація різноманітних заходів за участю батьків;

-  ознайомлення батьків з результатами навчання і розвитку дітей (відкриті перегляди, тематичні тижні, інформація в куточках батьків).

 

 

 

План заходів з національно-патріотичного виховання дошкільників ЗДО

 

КЗО НВО №113 ДМР на 2022/2023 н.р.

 

 

№ з/п

Назва заходу

Дата

Відповідальний

Примітка

Робота з колективом

1

Година українознавства «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!»,«Прапор нашої Вкраїни має колір жовто-синій». (Доповніть розповідь уривками із творів художньої літератури, показом народних іграшок, виробів народних майстрів тощо)

Жовтень 2022

Вихователь-методист

 

2

Консультація з педагогами:

- Виховуємо патріотів: інтеграція різних напрямів освітньої діяльності;

- Патріотичне виховання дошкільників: сучасні підходи до впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського

Вересень 2022

Заступник директора з НВР

 

3

Виставка книжок (книжки про традиції, національну символіку України, її історію, природу, визначні місця у куточку книги. Влаштуйте читання й обговорення історій про нашу країну)

Листопад 2022

Вихователь-методист

 

4

Організувати тематичну поличку «Краса і велич символів державних».

Протягом року

Вихователь-методист

 

5

Пізнавальна мандрівка «В океані рідного народу відкривай духовні острови».

Грудень 2022

Вихователь-методист

 

6

Майстер –клас з виготовлення патріотичної символіки.

Січень 2023

Вихователь-методист

 

7.

Інформаційний огляд «Події, що змінили долю України»

Протягом року

Заступник директора з НВР

 

Робота з дітьми

1.

1.1. Робота з дітьми на заняттях:

 - Формувати у дошкільників інтерес до найближчого соціального, природного і культурного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу);

- Ознайомлювати з історією рідного міста;

- Проводити бесіди з розглядом ілюстрацій, фотографій, відео-матеріалів про сьогодення рідного краю (під час онлайн занять);

- Організовувати відео-екскурсії рідними вулицями;

- Відвідувати онлайн місцеві музеї та видатні й пам’ятні місця;

- Виховувати любов і повагу до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер).

1.2. Приділяти увагу формуванню у дошкільників дієвих емпатійних виявів щодо близьких (адже мало розуміти, що таке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога, – необхідно виявляти ці почуття в повсякденні, цінувати членів своєї сім’ї й теплоту рідної домівки):

 - Формувати усвідомлення тісного взаємозв’язку між поколіннями;

- Організовувати тижні сім’ї в ЗДО;

- Створювати ілюстровані альбоми «Моя родина», «Я українець», «Наша група», «Ми різні – ми разом»;

- Практикувати розглядання картинок, фотографій, перегляд відеофільмів про людські стосунки;

- Інсценувати події та явища, навчати аналізу причин й наслідків дій та вчинків людей, моделі поведінки в життєвих ситуаціях;

- Знаходити варіанти розв’язання морально-етичних ситуацій (дружби, товаришування);

- Залучати дітей до народознавства – вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народних ремесел (гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо), символів (верба і калина, вінок, рушник) та ін.;

- Створювати в групі ЗДО народознавчі куточки;

- Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю ( краса, розмаїття, багатство й особливості природного довкілля та виховання любові до нього);

- Ознайомлення з літературними та художніми творами, що відображають різноманітність і красу природи України;

- Проводити роботу з формування знань назв рідного міста , найближчих вулиць, визначні місця;

- Ознайомлювати з державною символікою України (прапор, герб, гімн), їх значенням і сутністю;

- Надавати інформацію про людей, які прославили Україну, рідне місто (художників, композиторів, письменників, винахідників, учених, мандрівників, філософів, лікарів, спортсменів, патріотів України, тощо), організовувати з ними зустрічі (за можливості);

- Звертати увагу дітей на характерні риси українського народу (миролюбність, доброзичливість, гостинність, працелюбність, творчість, мудрість тощо);

- Залучати дітей до підготовки та відзначення свят народного календаря, пробуджувати в них любов до рідної землі, повагу до людей праці, інтерес до історії своєї країни;

- Проведення військово-спортивних ігор спільно з батьками, а саме: «Козацькі розваги», «Ігри патріотів», «Прикордонник», «Захисник Вітчизни», «Веселі старти» та ін.;

- Збагачувати предметно-розвивальне середовище наочністю, яка є носієм інформації, що опосередковано впливає на формування в дошкільників патріотичних почуттів.

Протягом року

Вихователь-методист, вихователі груп

 

2

Конкурс дитячих малюнків з нагоди Дня Незалежності України.

Серпень 2022, 2023

Вихователь-методист, вихователі груп

 

3

Виставкове дитяче містечко «Україна –це ми!».

Квітень 2023

Вихователь-методист, вихователі груп

 

4

Музичне свято « Наш прапор -пшениця у степах».

Серпень 2023

Вихователі груп № 5,6, музичний керівник

 

5

Музичне свято «З Україною у серці»

Серпень 2023

Вихователь-методист, музичний керівник

 

6

Вистава для дітей «Підкова щастя».

Червень 2023

Музичний керівник

 

7

Дитячі розваги з нагоди Дня Державності України.

Липень 2023

Музичний керівник

 

8

Скарбничка дозвілля «Різнобарвна веселка дитячих розваг».

Травень 2023

Вихователь-методист, вихователі

 

9

Фольклорне свято української пісні.

Червень 2023

Музичний керівник, вихователі

 

10

Виставка дитячого малюнка «Відкрий для себе Україну!» , колективне творче панно«Моя країна - Україна» або «Планета дружби».

Протягом року

Вихователь-методист

 

Робота з батьками

1

- Залучати батьків до участі у заходах з національно-патріотичного виховання дітей: святах, розвагах, екскурсіях, конкурсах, батьківських тижнях;

- Провести батьківський тиждень «Батьки – наші однодумці, партнери»;

- Включати в тематику батьківських зборів питання національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Протягом року, після відновлення роботи у режимі офлайн

Заступник директора з НВР, вихователі

 

2

Фотовиставка «Сімейні екскурсії Україною» (архіви)

Протягом року

Вихователі

 

3

Виготовлення ляльок - мотанок разом з дітьми (виставка).

 

Вихователь-методист

 

4

Розміщувати інформацію на сайті закладу дошкільної освіти.

Протягом року

Відповідальний за сайт