. Дніпровська гімназія № 113 Дніпровської міської ради

 

Патріотичне виховання

 

 

 

 

Патріотизм (грец. patris — батьківщина) — це любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу.

 

Особистісні якості та риси характеру, притаманні свідомому громадянину й патріоту:
 •        повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу;

 •        працьовитість;

 •        висока художньо-естетична культура;

 •        патріотична самосвідомість та громадянська відповідальність,    готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати її;

 •        повага до Конституції, законів Української держави;

 •        досконале знання державної мови.

 

Завдання патріотичного виховання:
 •       Формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'їдитячого садка, міста)

 •       Почуття власної гідності як представників свого народу

 •       Виховання любові,поваги до своїх національних особливостей

 •       Формування духовно-моральних взаємин

 •       Формування любові до культурного спадку свого народу

 •       Толерантне ставлення допредставників інших національностей, до ровесниківатьків, сусідів, інших людей.

 

Патріотичне виховання ґрунтується 

на фундаментальних принципах:

 1. Принцип природовідповідності виховання означає врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних особливостей.

 2. Принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

 3. Принцип етнізації виховного процесу означає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина.

 4. Принцип гуманізму означає сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання. Його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил (в центрі уваги перебуває дитина з її потребами, запитами, можливостями і здібностями); повага до особистості дитини, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довір'я до неї; виховання гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.

 5. Принципдемократизму передбачає, що учасники овітнього процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.

 6. Принцип інтегративності передбачає єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. Організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучення батьків. Здійснення гуманних, стійких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інститутів, посилення педагогічного впливу на них, підвищення спільними зусиллями ефективності освітнього процесу.

 7. Принцип безперервності виховання означає забезпечення цілісності і наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини. Нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

 

Основні напрями патріотичного виховання.

Методи і форми роботи з патріотичного виховання

 •      Екскурсії вулицями рідного міста, до історичних памяток, визначних місць

 •      Розповіді вихователя

 •      Бесіди з цікавими людьми

 •      Екскурсії

 •      Спостереження

 •      Дидактичні, сюжетно-рольові ігри

 •      Заняття з циклу «Історичні цікавинки»

 •      Розгляд ілюстративних матеріалів

 •      Читання та інсценування творів художньої літератури

 •      Слухання народної, класичної, сучасної музики

 •      Розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

 •      Розвязування проблемних ситуацій

 •      Запрошення членів родин до закладу

 •      Спільні з родинами виховні заходи

 •      Виставки, конкурси

 •      Свята, розваги

 

 

Напрямки роботи з батьками з питань патріотичного виховання:

 

 • ознайомлення батьків з роботою дошкільного підрозділу з питань патріотичного виховання;

 • залучення батьків до співпраці та стимулювання їхньої активної участі в ній;

 • організація різноманітних заходів за участю батьків;

 • ознайомлення батьків з результатами навчання і розвитку дітей (відкриті перегляди, тематичні тижні, інформація в куточках батьків).