. Дніпровська гімназія № 113 Дніпровської міської ради

 

Робота психологічної служби

Психологічна служба закладу освіти діє з метою підвищення ефективності освітнього процесу, своєчасне виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників освітнього процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці.

 

Діяльність психологічної служби

·        виявлення психологічних  проблем у  навчально-виховному об’єднанні;

·   організація середовища, яке сприяло б розвитку особистості, забезпечило умови для повноцінного розкриття наявного потенціалу всіх учасників освітнього процесу;

·  психологічна допомога учасникам освітнього процесу: учителям, дітям, батькам;

·       профілактика та психологічна корекція розвитку здобувачів освіти;

·   орієнтація  здобувачів освіти на формування навичок здорового способу життя та захист психічного здоров’я.

 

Пріоритетні напрямки та форми роботи

 

Зі здобувачами освіти:

·        психологічний супровід розвитку дітей та підлітків;

·        допомога старшокласникам у професійному самовизначенні;

·        профілактика девіантної поведінки серед неповнолітніх;

·        профілактика та попередження проявам булінгу серед здобувачів освіти;

·        орієнтація на здоровий спосіб життя;

·        попередження всіх проявів насильства над дітьми;

·  індивідуальна корекційно-відновлювальна робота з корекції емоційно-вольової та пізнавальної сфер.

 

З педагогами

·  просвітницька діяльність, поглиблення компетентностей із психологічно-індивідуального розвитку особистості на семінарах, педрадах;

·        організація ефективної взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу;

·        підтримка психологічного здоров’я.

 

З батьками

·      просвітницька діяльність;

· анкетування, тестування та опитування батьків, з метою оптимізації освітнього процесу;

·  консультування з питань психолого-фізіологічних особливостей розвитку дитини.

 

 

Основні завдання на 2022-2023 н.р.

·      вивчення адаптації здобувачів освіти 1-х класів до навчання в школі;

·  вивчення адаптації здобувачів освіти 5-х класів до навчання в основній школі;

·  психологічна допомога здобувачам освіти перших класів в адаптації до школи;

·   супровід дітей-сиріт, дітей з сімей, які опинилися в СЖО, дітей-переселенців, дітей з сімей учасників АТО (ООС);

·     надання індивідуальних консультацій для всіх учасників освітнього процесу;

· проведення корекційно-відновлювальної роботи з учасниками освітнього процесу;

·      проведення групової/індивідуальної психодіагностичної роботи;

·     попередження проявів булінгу, суїцидальної поведінки та шкідливих звичок;

·      індивідуальне консультування батьків, вчителів, здобувачів освіти;

·   індивідуальна корекційно-відновлювальна робота зі здобувачами освіти на запит та з дозволу батьків;

·   проведення психодігностичних досліджень на запит районного управління освіти.