Підручники для школи

. Комунальний заклад освіти «Навчально – виховне об’єднання №113 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради

 

Правила прийому учнів до закладу

 

Зарахування дитини до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року  наказом директора і на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх заміняють, свідоцтва про народження, медичних довідок встановленого зразка. Перевага в зарахуванні до навчального закладу надається учням та вихованцям, які проживають в мікрорайоні навчального закладу. 

 

       Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад окрім вимог, зазначених у абзаці першому даного пункту,  необхідною умовою є електронна реєстрація дитини на сайті навчального закладу, а також: 

  • медична довідка про стан здоров’я дитини; 

  • медична довідка про епідеміологічне оточення; 

  • медична довідка про щеплення; 

  • копія свідоцтва про народження дитини; 

  • копія паспорту одного з батьків; 

  • документи на  встановлення пільг по батьківській оплаті за харчування дитини (при наявності). 

 

Для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу окрім вимог, зазначених у абзаці першому даного пункту, необхідною умовою є: 

  • особова справа (крім дітей, які вступають до першого класу); 

  • медичні документи відповідного зразка для загальноосвітнього навчального закладу; 

  • документ про відповідний рівень освіти (для вступу до навчального закладу ІІІ ступеня). 

 

Для зарахування до позашкільного навчального закладу окрім вимог, зазначених у абзаці першому даного пункту, необхідною умовою є: 

  • довідка медичного закладу про відсутність протипоказань для занять за вибраним напрямком позашкільної освіти. 

Вибуття, та переведення учнів або вихованців з іншого чи до іншого навчального закладу здійснюється за наявності заяви батьків або осіб, що їх замінюють, із зазначенням причини вибуття, особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка і довідки, що підтверджує факт зарахування до іншого навчального закладу.