. Дніпровська гімназія № 113 Дніпровської міської ради

 

Правила прийому до закладу освіти

Зарахування дитини до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року  наказом директора і на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх заміняють, свідоцтва про народження, медичних довідок встановленого зразка. Перевага в зарахуванні до навчального закладу надається учням та вихованцям, які проживають в мікрорайоні навчального закладу. 

       

       Для зарахування дитини у дошкільний підрозділ окрім вимог, зазначених у абзаці першому даного пункту,  необхідною умовою є електронна реєстрація дитини на сайті навчального закладу, а також: 

  • медична довідка про стан здоров’я дитини; 

  • медична довідка про епідеміологічне оточення; 

  • медична довідка про щеплення; 

  • копія свідоцтва про народження дитини; 

  • копія паспорту одного з батьків; 

  • документи на  встановлення пільг по батьківській оплаті за харчування дитини (при наявності).